Ουκρανία, Mattarella “Χρειαζόμαστε ανανεωμένη ώθηση για την ευρωπαϊκή συνοχή” – Il Tempo

ΒΕΡΝΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ) (ITALPRESS) – «Σήμερα η διεθνής σκηνή έχει επηρεαστεί σοβαρά και πληγωθεί από τον επιθετικό πόλεμο που εξαπέλυσε η

Read more