“Πλοία στην πόλη Pd; Νότια λιμάνια καταρρέουν” – Libero Quotidiano

Ρώμη, 8 Ιανουαρίου. (Άδνκρονος) – Μεταναστευτικά πλοία εκτρέπονται στα λιμάνια των πόλεων με επικεφαλής το Δημοκρατικό Κόμμα; «Δεν υπάρχει καμία

Read more

U&D Victory Έγκυος, Ποιος είναι ο Πατέρας; “Εδώ τα κτίρια καταρρέουν” – Libero Quotidiano

Φραντσέσκο Φρεντέλα 26 Οκτωβρίου 2022 Τώρα υπάρχει ένα κίτρινο, που θα μπορούσε να πήξει όλο και περισσότερο. Όλα συνδέονται με

Read more