Κυβέρνηση, Mulè «Η FI έχει τη δική της ιστορία και ιδέες, αλλά απόλυτη πίστη» – Il Tempo

ΡΩΜΗ (ITALPRESS) – «Υπάρχει ένα κόμμα που είναι το Forza Italia που έχει ιστορία, ιδανικά και που αναγνωρίζεται στο κεντροδεξιό

Read more

Fontana “Απόλυτη και σκληρή καταδίκη για όσα συνέβησαν στη Βραζιλία” – Il Tempo

ΡΩΜΗ (ITALPRESS) – «Απόλυτη και σκληρή καταδίκη για ό,τι συνέβη. Δεν είναι ανεκτό, γιατί η δημοκρατία και το αποτέλεσμα των

Read more

Fontana “Απόλυτη και σκληρή καταδίκη για όσα συνέβησαν στη Βραζιλία” – Libero Quotidiano

ΡΩΜΗ (ITALPRESS) – «Απόλυτη και σκληρή καταδίκη για ό,τι συνέβη. Δεν είναι ανεκτό, γιατί η δημοκρατία και το αποτέλεσμα των

Read more