5 οικονομικές συμβουλές που κάθε γιατρός πρέπει να γνωρίζει το 2020

Η βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης της Ινδίας, αναμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους που συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας, αναπτύσσεται με απίστευτο ρυθμό. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι ο ιατρικός τομέας είναι πιθανό να επεκταθεί σχεδόν τριπλάσιος, φτάνοντας τα 8,6 δισεκατομμύρια Rs μέχρι το τέλος του 2022.

Οι οικονομικά ανταγωνιστικές εγκαταστάσεις της Ινδίας και μια μεγάλη δεξαμενή ειδικευμένων ιατρικών επαγγελματιών δημιουργούν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπέρ της ακμάζουσας βιομηχανίας της υγειονομικής περίθαλψης. Ένας συνδυασμός ιδιωτικών και δημόσιων φορέων εξυπηρετεί αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα.

Ενώ οι κυβερνητικοί φορείς συνήθως εστιάζουν στην παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα, οι ιδιωτικοί φορείς επικεντρώνονται κυρίως σε μητροπολιτικές περιοχές καθώς και σε πόλεις Tier-1 και Tier-2.

  • Οι εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 69 χιλιάδες δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Ινδία.

Οι επενδύσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης της Ινδίας είναι πιθανό να αυξηθούν μόνο τα επόμενα χρόνια με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα δανείων και προκαταβολών σε ελκυστικές επιτόκια δανείου γιατρού. Τέτοιες επιλογές χρηματοδότησης παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία στους επαγγελματίες υγείας να αυξήσουν το εύρος της πρακτικής τους.

  • Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η κυβέρνηση της Ινδίας σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία σε σχεδόν 2,5% του ΑΕΠ της χώρας μέχρι το 2025.

Επιλογές χρηματοδότησης για επαγγελματίες υγείας

Οι γιατροί μπορούν εύκολα να επωφεληθούν από αυτήν την ανάπτυξη για να επεκτείνουν την εμβέλειά τους και να προσφέρουν καλύτερη θεραπεία στους ασθενείς, ενώ διαχειρίζονται αποτελεσματικά το προσωπικό και επαγγελματικό τους οικονομικό χαρτοφυλάκιο. Η εισαγωγή πιστώσεων όπως δάνεια για γιατρούς βοήθησε επίσης να τροφοδοτήσει αυτή την ανάπτυξη. Οι όροι που επικεντρώνονται στον δανειολήπτη τέτοιων πιστώσεων, όπως η ευέλικτη θητεία, τα προσιτά επιτόκια δανείων γιατρών, κ.λπ. επιτρέπουν στους μελλοντικούς ιατρούς να χρηματοδοτούν το ιατρείο τους χωρίς να ρευστοποιούν τις προσωπικές τους αποταμιεύσεις.

Ωστόσο, η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών του απαιτεί ενδελεχή κατανόηση και λεπτομερή προγραμματισμό. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική υγεία ενός ατόμου. Είναι επομένως σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να παρακάμπτουμε τέτοιες καταστάσεις και να παραμείνουμε καλά γνώστες σε πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοδότηση γιατρών στο μέλλον.

Έξυπνες συμβουλές οικονομικού προγραμματισμού για κάθε ιατρό

1. Διαθέσιμο ασφάλιση αποζημίωσης

Τα προγράμματα ασφάλισης αποζημίωσης προστατεύουν έναν γιατρό από οποιαδήποτε νομική οικονομική ευθύνη που μπορεί να υποστεί σε περίπτωση έκδοσης αγωγής. Η προστασία αυτή επεκτείνεται επίσης εάν το επάγγελμά του/της υποστεί μετρήσιμη οικονομική οπισθοδρόμηση λόγω αξίωσης τρίτων. Επομένως, οι γιατροί θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την ασφαλιστική κάλυψη αποζημίωσης, καθώς αυτά τα προγράμματα τους προστατεύουν από τυχόν απώλειες που παρατηρούνται σε περίπτωση μήνυσης για αμέλεια, κακή πρακτική ή λάθος.

2. Επενδύστε νωρίς

Η δημιουργία ενός ισορροπημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τη δημιουργία υψηλότερων αποδόσεων είναι απαραίτητη και θα πρέπει να συνοδεύεται από τακτική αποταμίευση. Έτσι, μπορεί κανείς να σταθμεύσει κεφάλαια σε σταθερά μέσα για να κερδίσει σίγουρες αποδόσεις ή να εμπλακεί σε μέσα που συνδέονται με την αγορά για υψηλή αύξηση κεφαλαίου. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως ταμεία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ένα άτομο χρειάζεται χρηματοδότηση για γιατρούς.

Οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα που σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο για γιατρούς αλλά δεν έχουν χρηματοδότηση μπορούν επίσης να ρευστοποιήσουν αυτές τις επενδύσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση σε στιγμιαία κεφάλαια.

3. Διαχειριστείτε τις υπάρχουσες πιστώσεις

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικεντρωθείτε στην αποπληρωμή οποιουδήποτε υπάρχοντος χρέους πριν ανοίξετε μια νέα γραμμή πίστωσης. Η εκκαθάριση οποιουδήποτε υπάρχοντος χρέους θα βελτιώσει το πιστωτικό σκορ και την πιστοληπτική του ικανότητα, ενώ θα τον αφήσει με υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και βελτιωμένη ικανότητα αποπληρωμής.

Οι γιατροί μπορεί να χρειαστούν μεγάλης κλίμακας χρηματοδότηση για να αναπτύξουν την πρακτική τους, να αναβαθμίσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους και να εισαγάγουν καλύτερη τεχνολογία διαχείρισης ασθενών. Εάν δεν έχουν τρέχον χρέος, μπορούν έτσι να επωφεληθούν από εξατομικευμένη χρηματοδότηση με ελκυστικό επιτόκιο δανείου γιατρών, που θα τους επιτρέψει να εξυπηρετούν άνετα μικρότερες μηνιαίες υποχρεώσεις.

Κάποιος μπορεί επίσης να εξετάσει την ενοποίηση χρέους για να συνδυάσει πολλαπλές πιστωτικές γραμμές και να αποπληρώσει πληρώνοντας μόνο ένα EMI.

4. Διατηρήστε επαρκές κεφάλαιο κίνησης

Η διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης θα βοηθήσει έναν γιατρό να λειτουργεί ομαλά το ιατρείο. Θα εξασφαλίσει επίσης επαρκή χρηματοδότηση για διάφορα επαναλαμβανόμενα έξοδα, τα οποία διαφορετικά θα απαιτούν εξυπηρέτηση μέσω ενός χρέους που διατίθεται ως χρηματοδότηση υγειονομικής περίθαλψης.

5. Δημιουργία συνταξιοδοτικού σώματος

Μια άλλη σημαντική οικονομική συμβουλή που πρέπει να ακολουθεί κάθε γιατρός είναι να ξεκινήσει νωρίς να δημιουργεί ένα σώμα συνταξιοδότησης. Η αποταμίευση για την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση κατά τα έτη πρακτικής θα εξασφαλίσει μηδενική οικονομική πίεση ή συμβιβασμό με την ποιότητα ζωής σε προχωρημένη ηλικία. Το συνταξιοδοτικό σώμα μπορεί να δημιουργηθεί αποκλειστικά μέσω της αποταμίευσης, παράλληλα με τη χρήση διαθέσιμων επενδυτικών μέσων. Θα επιτρέψει έναν συνδυασμό επενδύσεων υψηλού και χαμηλού κινδύνου για το μέλλον.

Ενώ αυτά δημιουργούν ένα ταμείο που μπορεί να ρευστοποιηθεί σε περιόδους ακραίας έκτακτης ανάγκης, είναι προτιμότερο να μην τα χρησιμοποιείτε σε καμία χρονική στιγμή εκτός εάν είναι απαραίτητο. Για να μετριαστεί οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση, μπορεί κανείς να επωφεληθεί από ένα δάνειο για γιατρούς από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Φημισμένοι δανειστές όπως η Bajaj Finserv προσφέρουν τέτοια πίστωση με προσιτά επιτόκια δανείων γιατρών, μαζί με ευέλικτες επιλογές αποπληρωμής, ελάχιστες αμοιβές και χρεώσεις και πολλά άλλα ευνοϊκά χαρακτηριστικά και οφέλη.

Ο δανειστής παρέχει επίσης προεγκεκριμένες προσφορές σε υπάρχοντες πελάτες, οι οποίες απλοποιούν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου. Αυτές οι προσφορές είναι διαθέσιμες σε μια σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Μπορείτε να ελέγξετε την προεγκεκριμένη προσφορά σας στο διαδίκτυο κοινοποιώντας μόνο ορισμένες βασικές λεπτομέρειες στο διαδίκτυο.

Η τήρηση τέτοιων οικονομικών συμβουλών θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας αξιόπιστης οικονομικής κατάστασης μαζί με άμεσα διαθέσιμη χρηματοδότηση για τους γιατρούς, διασφαλίζοντας επαρκή ταμειακή ροή πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Φροντίστε να εξετάσετε τα δάνεια για τους γιατρούς σε περίπτωση πρόσθετης ανάγκης χρηματοδότησης και να αποπληρώσετε εγκαίρως, γεγονός που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική εκπλήρωση των αναγκών χρηματοδότησης, αφήνοντας ανέγγιχτες τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις σας.