2013 ανοιξιάτικη συνεδρίαση | Το αστέρι του Παρισιού

Ο Καναδάς ξεκίνησε τον Ιούνιο με μερικά καλά νέα – η οικονομία μας έχει δημιουργήσει πάνω από ένα εκατομμύριο καθαρές νέες θέσεις εργασίας από τα βάθη της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης τον Ιούλιο του 2009. Πράγματι, αυτό είναι το καλύτερο ρεκόρ δημιουργίας θέσεων εργασίας στο G7 και είναι απόδειξη ότι το Οικονομικό Σχέδιο Δράσης του Καναδά λειτουργεί.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν παραγωγικοί και η Συντηρητική Κυβέρνησή μας ψήφισε μια σειρά από νομοσχέδια για την υποστήριξη των Καναδών και της μακροπρόθεσμης ευημερίας του Καναδά. Πολλά από αυτά τα νομοσχέδια έλαβαν Βασιλική συγκατάθεση στις 19 Ιουνίου, καθιστώντας τα επίσημα νόμους.

Αυτό περιλαμβάνει τον νόμο για την ταχύτερη απομάκρυνση των ξένων εγκληματιών. Αυτός ο νέος νόμος θα διευκολύνει την κυβέρνηση να απομακρύνει επικίνδυνους ξένους εγκληματίες από τη χώρα μας. Θα είναι πιο δύσκολο για όσους ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τον Καναδά να εισέλθουν στη χώρα μας εξαρχής. Και θα βοηθήσει στην άρση των φραγμών για τους νόμιμους επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στον Καναδά.

Ο νόμος για την αύξηση της ευθύνης των παραβατών για τα θύματα είναι επίσης νόμος. Βασιζόμενοι στην προτεραιότητά μας να λογοδοτήσουμε τους παραβάτες για τις πράξεις τους, η νομοθεσία διπλασιάζει την επιβάρυνση του θύματος που πρέπει να πληρώσουν οι δράστες και διασφαλίζει ότι η πρόσθετη χρέωση εφαρμόζεται σε όλους τους παραβάτες.

Ήμασταν επίσης ικανοποιημένοι που ο νόμος για την ενίσχυση της λογοδοσίας της Βασιλικής Καναδικής Έφιπτης Αστυνομίας είναι πλέον νόμος. Το RCMP θα έχει πλέον τα εργαλεία που χρειάζεται για να αποκαταστήσει τη λογοδοσία στις τάξεις του. Το RCMP αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο ως σύμβολο του ποιοι είμαστε ως Καναδοί…Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των Καναδών στο RCMP έχει δοκιμαστεί… αυτή η νομοθεσία θα διασφαλίσει ότι το RCMP είναι πλήρως υπεύθυνο για τις ενέργειές του και είναι ανοιχτό και διαφανές στην υπηρεσία του στους Καναδούς.

Ορισμένα άλλα νομοσχέδια που είναι πλέον νόμοι περιλαμβάνουν νέα μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας, καθώς και τη βελτίωση του Προγράμματος Προστασίας Μαρτύρων. Επίσης, χάρη στην ψήφιση ορισμένων νομοσχεδίων ιδιωτών μελών που υποβλήθηκαν από συντηρητικούς βουλευτές, είναι πλέον παράνομο να αποκρύπτεται η ταυτότητά του κατά τη διάρκεια ταραχών και παράνομων συνελεύσεων. Και τα νερά του Καναδά είναι πλέον καλύτερα προστατευμένα από την αφαίρεση χύδην νερού.

Αρκετοί νέοι νόμοι από την εαρινή συνεδρίαση θα αντιμετωπίσουν ειδικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Αβορίγινες στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ίσων δικαιωμάτων σε γυναίκες και κορίτσια που ζουν σε καταφύγια, αύξηση της οικονομικής διαφάνειας για τα Πρώτα Έθνη και δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού για τα Πρώτα Έθνη κρατήσεις.

Φυσικά, όλα αυτά είναι πέρα ​​από την ψήφιση του νόμου για το Οικονομικό Σχέδιο Δράσης 2013, Νο. 1 στη Βουλή των Κοινοτήτων νωρίτερα αυτή την άνοιξη, ο οποίος εφαρμόζει πολλά σημαντικά μέτρα από το Σχέδιο Οικονομικής Δράσης 2013. Παρατείνει για δύο χρόνια την προσωρινή επιτάχυνση Πρόβλεψη κόστους κεφαλαίου για νέες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό από Καναδούς κατασκευαστές, εξαλείφει τα τιμολόγια στον αθλητικό εξοπλισμό και τα βρεφικά ρούχα και προσφέρει, μεταξύ άλλων, τη νέα Super Credit του First-Time Donor.

Μέσα από μια παραγωγική και σκληρά εργαζόμενη συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων, η κυβέρνησή μας έφερε πραγματικά αποτελέσματα για τους Καναδούς, βοηθώντας στην ενίσχυση της οικονομίας μας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη στήριξη των οικογενειών.