το 2022 η ζήτηση για πτυχιούχους αυξάνεται, σχεδόν ένας στους δύο δεν βρίσκεται πουθενά – Libero Quotidiano


Ρώμη, 20 Ιανουαρίου (Labitalia) – Η ζήτηση για πτυχιούχο προσωπικό από εταιρείες θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2022, αλλά σχεδόν σε μία από τις δύο περιπτώσεις η αναζήτηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως φαίνεται στο ετήσιο δελτίο του 2022 του πληροφοριακού συστήματος Excelsior, που δημιουργήθηκε από την Unioncamere και την Anpal, πέρυσι η ζήτηση για πτυχιούχους ξεπέρασε τις 780.000 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας το 15,1% των συνολικών συμβάσεων που σκόπευαν να συνάψουν οι εταιρείες, με αύξηση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση έως το 2021. Ωστόσο, το 47% αυτών των προφίλ είναι δύσκολο να βρεθούν, απαιτώντας από τις εταιρείες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση που μπορεί να διαρκέσει έως και 4-5 μήνες.

Η δυσκολία των εταιρειών να βρουν πτυχιούχους είναι ακόμη μεγαλύτερη από τον ήδη υψηλό μέσο όρο που αναφέρεται σε όλες τις προγραμματισμένες εγγραφές. Μάλιστα, έναντι σημαντικής αύξησης των αναμενόμενων εσόδων το 2022 (5,2 εκατ., αύξηση 11,6% σε σύγκριση με το 2021 και 12,2% σε σύγκριση με το έτος πριν από την πανδημία), η αναντιστοιχία ξεπέρασε το μερίδιο 40% των συνολικών εσόδων, πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από πέρυσι και 14 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2019.

Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε σχεδόν δύο εκατομμύρια προσλήψεις το 2022 για τις οποίες οι εταιρείες αντιμετώπισαν δυσκολίες, περίπου 600 χιλιάδες περισσότερες από πέρυσι, αλλά σχεδόν διπλάσιο (1 εκατομμύριο) από ό,τι είχε αποδειχθεί πριν από την πανδημία.

«Η αποτυχία αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης – υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Unioncamere, Andrea Prete – είναι ένα από τα μεγάλα σημεία συμφόρησης της ιταλικής αγοράς εργασίας. Επίσης, για το λόγο αυτό εγκαινιάσαμε την πλατφόρμα excelsiorienta τους τελευταίους μήνες, με στόχο να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα και να προσανατολιστούν στον κόσμο της εργασίας, ώστε να επιλέξουν την καταλληλότερη διαδρομή σπουδών για τις ικανότητές τους και τις ανάγκες των εταιρειών».

Ωστόσο, ο «σκληρός πυρήνας» της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα παρέμεινε αυτός των πτυχιούχων: 1,5 εκατ. αναζητήθηκαν πέρυσι, 29,7%, μειωμένα κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2021, όταν η ζήτησή τους έφτασε στο 32,5%. Σε αυτή την περίπτωση, η δυσκολία εύρεσης είναι 40%. Μικρή μείωση σημειώθηκε στην αναζήτηση των εταιρειών για πτυχιούχους ITS, που το 2022 ούτως ή άλλως πλησίασε τις 52 χιλιάδες μονάδες (1%), με δυσκολία εύρεσης άνω του μισού εισοδήματος: 56%.

Ένα συγκεκριμένο σκεπτικό αφορά τη ζήτηση για επαγγελματικά προσόντα και προφίλ για τα οποία δεν απαιτείται προσόν. Μάλιστα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες εταιρείες έχουν δηλώσει ότι αναζητούν προφίλ που έχουν παρακολουθήσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς δεν μπόρεσαν να βρουν το συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν και με επαρκή πλούσια εμπειρία. Για το λόγο αυτό, το Excelsior διακρίνει τη «ρητή» ζήτηση για επαγγελματικά προσόντα (το 2022 ίση με πάνω από 1 εκατομμύριο συμμετοχές, 19,4% του συνόλου, με δυσκολία εύρεσης ίση με 48%) από τη δυνητική ζήτηση. Το τελευταίο πλησιάζει το ένα εκατομμύριο και 900 χιλιάδες μονάδες, έρχεται να αντιπροσωπεύει το 36% των προγραμματισμένων εσόδων και καταγράφει 43% δυσκολία εύρεσης τους.

Ομοίως, το μερίδιο των ρητών εισπράξεων που προγραμματίζονται χωρίς την ένδειξη εκπαιδευτικού τίτλου είναι ίσο με 36%, αλλά μειώνεται στο 19% αν λάβουμε υπόψη την «δυνητική» ζήτηση που αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Μεταξύ των εκπαιδευτικών προσόντων, τα πιο δύσκολο να βρεθούν το 2022 ήταν απόφοιτοι παραϊατρικής υγείας (με δυσκολία εύρεσης 65%), απόφοιτοι ηλεκτρονικών και μηχανικών πληροφοριών (61%) και απόφοιτοι μαθηματικών επιστημών, φυσικής και πληροφορικής (60% ), πτυχιούχοι ηλεκτρονικών και ηλεκτρολόγων μηχανικών (60%) και απόφοιτοι μηχανολογίας, μηχατρονικής και ενέργειας (56%), ειδικευμένοι με ειδικότητα ηλεκτρολόγων (57%).

Το 2022, τα οικονομικά είναι σταθερά στην κορυφή της κατάταξης μεταξύ των πιο περιζήτητων πτυχίων από εταιρείες: σχεδόν 207.000 έσοδα αναμένονται πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το πρόγραμμα διδασκαλίας και κατάρτισης με αναμενόμενες 116.000 συμμετοχές, επομένως το πρόγραμμα σπουδών υγείας και παραϊατρικής (πάνω από 76.000), το πρόγραμμα σπουδών πολιτικού μηχανικού και αρχιτεκτονικής (57.000) και το πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών, φυσικής και πληροφορικής (54.000).

Από τα διπλώματα ξεχωρίζει αυτό με εξειδίκευση διοικητικής, χρηματοοικονομικής και μάρκετινγκ (σχεδόν 440 χιλιάδες), αυτό στον τουρισμό, το φαγητό και το κρασί και τη φιλοξενία (226 χιλιάδες) και αυτό στη μηχανική, τη μηχανοτρονική και την ενέργεια (153 χιλιάδες). Ακολουθούν ο τομέας της κοινωνικής υγείας (125 χιλιάδες) και οι μεταφορές και τα logistics (108 χιλιάδες). Τέλος, μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων, στις πρώτες θέσεις με αριθμό προγραμματισμένων συμμετοχών το 2022 είναι ο κλάδος της εστίασης (256 χιλιάδες), ο μηχανολογικός κλάδος (164 χιλιάδες), ο κλάδος κατασκευών (77 χιλιάδες), ο κλάδος μεταποίησης αγροδιατροφών ( 70 χιλιάδες) και τις υπηρεσίες πωλήσεων (58 χιλιάδες).