Τεχνική Υποστήριξη: Ένας οριστικός οδηγός

Η τεχνολογία της πληροφορίας περιλαμβάνει τη δημιουργία, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την ανάκτηση και την ανταλλαγή διαφόρων τύπων δεδομένων και πληροφοριών χρησιμοποιώντας υπολογιστές. Σε αντίθεση με την προσωπική ή ψυχαγωγική τεχνολογία, η πληροφορική χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων. Η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών περιλαμβάνει την πληροφορική.

Προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, συχνά γνωστό ως τεχνική υποστήριξη προσωπικό, είναι συνήθως τα μέλη του τμήματος τεχνολογίας που διαχειρίζονται και συντηρούν το υλικό, το λογισμικό και τα συστήματα υπολογιστών.

Τι γίνεται με την υποστήριξη;

Η υποστήριξη για IT υπερβαίνει την αντιμετώπιση προβλημάτων και την παροχή πληροφοριών. Η βελτιστοποίηση απόδοσης δικτύου και η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες υποστήριξης IT. Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τις πλήρεις δυνατότητες δικτύου και τηρεί τις καλύτερες μεθόδους για την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων με υποστήριξη και υπηρεσίες πληροφορικής.

Είτε πρόκειται για υπολογιστή στο χώρο εργασίας είτε για τραπέζι κουζίνας, οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση, την εγκατάσταση, την τροποποίηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού δικτύου. Μπορούν να παρακολουθούν την απόδοση των μηχανών για να αποτρέψουν τη διακοπή λειτουργίας λόγω βλάβης του εξοπλισμού. Είναι εξοπλισμένα για να βοηθήσουν με τον σχεδιασμό εφεδρικών θέσεων και την αποκατάσταση καταστροφών. Η τεχνική υποστήριξη είναι ό,τι χρειάζεται μια εταιρεία για να διατηρήσει τη λειτουργία της.

Ποια είναι τα είδη της Πληροφορικής;

Η χρήση της τεχνολογίας για επικοινωνία, μεταφορά δεδομένων και επεξεργασία πληροφοριών εμπίπτει στην ευρεία κατηγορία της τεχνολογίας πληροφοριών.

Μερικές από τις πολλές τάσεις της πληροφορικής:

 • Analytics
 • Αυτοματοποίηση
 • Διαβιβάσεις
 • Κυβερνασφάλεια
 • Βάση δεδομένων και διαχείριση δεδομένων
 • Υποδομή
 • Εκμάθηση υπολογιστών
 • επισκευές και συντήρηση
 • Δίκτυα
 • Ρομποτική
 • Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών SCADA

Πλεονεκτήματα

Ενισχύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα

Η αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής. Δεν είναι μυστικό ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους επειδή αισθάνονται ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος μέσα στην ημέρα. Αλλά χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση υπηρεσιών, η επιχείρησή σας θα μεγιστοποιήσει τους πόρους της.

Αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων θα αυξηθεί ενώ οι δραστηριότητες εκτελούνται ομαλά. Οι διαχειριστές IT έχουν ένα σημείο εκκίνησης για τη μέτρηση των αρχών και των προτύπων των προγραμμάτων ITSM

Αποτελεσματικότητα των μελών ως ομάδα

Ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες κάνει τεράστια διαφορά. Όταν συμβαίνει μια διακοπή της υπηρεσίας, μειώστε τον μέσο χρόνο που απαιτείται για την ανάκτηση λαμβάνοντας υποστήριξη από υπηρεσίες πληροφορικής.

Μειώνει τις δαπάνες

Η εξοικονόμηση κόστους είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του για τις επιχειρήσεις.

Η υποδομή και οι λειτουργίες πληροφορικής αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των δαπανών για πολλές επιχειρήσεις. Καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται και γίνεται πιο εξελιγμένη στις υπηρεσίες και τα εργαλεία πληροφορικής που χρειάζονται, ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Μειώνει τον κίνδυνο

Οι εταιρείες που εκτελούν συχνά αλλαγές μπορεί να βρουν τον κίνδυνο υπερβολικά υψηλό, ειδικά εάν η αλλαγή δεν είναι καλά μελετημένη, δοκιμασμένη ή δεν κοινοποιείται στην ομάδα και την επιχείρηση.

Η πιθανότητα σημαντικών διακοπών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων μειώνεται σημαντικά με τη διαχείριση υπηρεσιών. Οι καθιερωμένες πολιτικές, διαδικασίες και περιγραφές θέσεων εργασίας παρέχουν ισχυρή επικοινωνία με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών.

Βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη

Είναι ένα από τα κορυφαία επιχειρηματικά οφέλη της διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής.

Αναμφίβολα θα παρατηρήσετε βελτιωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων και αποτελεσματικές λειτουργίες, που τελικά οδηγούν σε υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών.

 • Οι πελάτες θα δουν πλεονεκτήματα στις τακτικές λειτουργίες τους, όπως διακοπές λειτουργίας σε κοινές υπηρεσίες και διαθεσιμότητα 24/7, με λιγότερες διακοπές στην παράδοση της υπηρεσίας και γρήγορες απαντήσεις.

Αυξάνει τη διαύγεια

Τα πλαίσια διαχείρισης υπηρεσιών προσφέρουν καλύτερη ορατότητα για το τι έχει επιτευχθεί και τι όχι από τη σκοπιά του προσωπικού και της διοίκησης.

 • Επιπλέον, το ITSM επιτρέπει πιο βαθιές αντιλήψεις δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων, δίνοντας μια ματιά σε:
 1. Ποιες δραστηριότητες απαιτούν πολύ χρόνο ή πόρους;
 2. Ποιες διαδικασίες χρειάζονται βελτίωση;
 3. Πρόσθετες δραστηριότητες και διαδικασίες που θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν

Βελτιώνει την επικοινωνία

Η διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής κάνει επίσης την επικοινωνία πιο αποτελεσματική με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω βελτιωμένων καναλιών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας
 2. Μέσα από μεγαλύτερο άνοιγμα και τυποποιημένες πρακτικές, διαχείριση
 3. Μέσω ταχύτερων απαντήσεων σε περιστατικά και ταχύτερων διορθωτικών μέτρων, οι πελάτες

The post Τεχνική υποστήριξη: Ένας οριστικός οδηγός εμφανίστηκε πρώτα στο IntechForest.