Σχολείο, Valditara «Δέσμευση για διατήρηση του διδακτικού προσωπικού αμετάβλητο» – Il Tempo


ΡΩΜΗ (ITALPRESS) – «Θα δεσμευτώ, μαζί με τους κυβερνητικούς συναδέλφους μου, ώστε ακόμη και υπό την παρουσία της αυξανόμενης πτώσης του ποσοστού γεννήσεων, η στελέχωση των εκπαιδευτικών να παραμείνει αμετάβλητη τα επόμενα χρόνια». Έτσι ο υπουργός Παιδείας και Αξίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, σε ακρόαση στις κοινές Επιτροπές Πολιτισμού, για τις προγραμματικές γραμμές του δικαστρίου. «Ο θεμελιώδης ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εμφανής, καλείται να συνδυάζει συνεχώς τη γνώση με τις αλλαγές και να δίνει ελπιδοφόρες απαντήσεις για την επιτυχία των επιμορφωτικών διαδικασιών», προσθέτει.
-φωτογραφία agenziafotogramma.it-
(ITALPRESS).