Συντάξεις, ποσόστωση 103 στην αρχή, αλλά ακόμα κάποια προβλήματα προς επίλυση – Libero Quotidiano

Συντάξεις, Ποσόστωση 103 στην αρχή αλλά ακόμα κάποιοι κόμποι για να λυθούν