Οι υπάλληλοι των πρατηρίων καυσίμων επιβεβαιώνουν την απεργία – Libero Quotidiano


ΡΩΜΗ (ITALPRESS) – Οι ενώσεις διαχειριστών καυσίμων επιβεβαιώνουν την απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 25 και 26 Ιανουαρίου. Η ανακοίνωση προέρχεται από τους Faib Confesercenti, Fegica και Figisc/Anisa στο τέλος της συνάντησης στο Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy, εξηγώντας ωστόσο ότι θα μειωθεί και θα αρχίσει στις 7 μ.μ. στις 24 Ιανουαρίου και θα τελειώσει στις 7 μ.μ. στις 26 Ιανουαρίου. . «Είμαι βαθιά απογοητευμένος, περιμέναμε περισσότερα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του υπουργού, αλλά οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει», δήλωσε ο Bruno Bearsi, πρόεδρος της Figisc/Anisa.
Ο Roberto Di Vincenzo, πρόεδρος της Fegica, υπογράμμισε πως «είμαστε η μόνη κατηγορία που πρέπει να επικοινωνήσουμε την τιμή, επιπλέον τα δομικά προβλήματα παραμένουν άλυτα». Ο Giuseppe Sperduto, πρόεδρος της Faib Confesercenti, εξήγησε ότι «υπάρχει μεγάλη απογοήτευση επειδή ζητείται σαφήνεια από μια κατηγορία που βασίζει το έργο της στη διαφάνεια. Έχουμε την αίσθηση μιας κυβέρνησης που ίσως καταλαβαίνει αλλά της οποίας τα χέρια είναι δεμένα».
«Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μπορούν να ανακαλέσουν την απεργία, κάτι που επομένως επιβεβαιώνεται. Τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με ένα καρτέλ», κατέληξε ο Massimo Terzi, πρόεδρος της Anisa-Confcommercio. Ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Κατασκευής στην Ιταλία, Adolfo Urso, επιβεβαιώνοντας ότι η υποχρέωση αναγραφής της περιφερειακής μέσης τιμής θα διατηρηθεί στο διάταγμα, ικανοποιώντας τα διάφορα αιτήματα των κατηγοριών, παρουσίασε μια σειρά τροποποιήσεων για την επίτευξη του στόχου της διαφάνειας για καταναλωτών χωρίς ωστόσο να επιβαρύνει το κόστος για τις κατηγορίες. Επίσης, η Κυβέρνηση, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή, αποφάσισε να αναβάλει την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους τρόπους επικοινωνίας και αναγραφής των τιμών, εντός 10 ημερών από τη μετατροπή του νομοθετικού διατάγματος. Τέλος, ο Υπουργός Urso επιβεβαίωσε ότι ο τεχνικός πίνακας που δημιουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να αναδιοργανωθεί πλήρως ο τομέας.
(ITALPRESS).
-φωτογραφικό πρακτορείοxziafotogramma.it-