Η IBM εστιάζει στη βιωσιμότητα, καθαρός μηδενικός στόχος έως το 2030 – Il Tempo


ΡΩΜΗ (ITALPRESS) – «Η IBM έχει θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Ξεκίνησε πριν από περίπου 50 χρόνια, πρώτα από όλα εσωτερικά, και έχει επικεντρωθεί στο πώς να βελτιώσει τη βιωσιμότητα όλων των προϊόντων της. Αυτή τη στιγμή έχει καθορίσει έναν οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει στο καθαρό μηδέν μέχρι το 2030». Σε συνέντευξή του στο Italpress, ο Luca Lo Presti, Sustainability Manager της IBM Consulting, έκανε έναν απολογισμό των τελευταίων πρωτοβουλιών που υλοποιεί η αμερικανική εταιρεία, μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο στον τομέα της πληροφορικής όσον αφορά τη βιωσιμότητα: «Σε αυτό έχουμε ολοκληρώσει με την εξαγορά της Envizi, έχουμε θέσει αυτή τη λύση στο επίκεντρο της προσφοράς στους πελάτες μας – εξήγησε – Η βιωσιμότητα εστιάζει στην ικανότητα οργάνωσης δεδομένων και σχεδιασμού διορθωτικών ενεργειών για την επίτευξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας».
Μία από τις κύριες υπηρεσίες που προσφέρει η International Business Machines σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στον εξορθολογισμό της κατανάλωσης: «Τα κτίρια και τα περιουσιακά στοιχεία γενικά αντιπροσωπεύουν το θεμελιώδες στοιχείο πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστεί κανείς. Έχουμε μια σειρά από ψηφίσματα που καθιστούν δυνατή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για να κατανοήσουμε εάν το κτίριο είναι σε θέση να αντιδράσει σε σχέση με την πραγματική πληρότητα και την πραγματική ανάγκη για ενέργεια και, από την άλλη πλευρά, να καταστήσει διαθέσιμη την ηλεκτρική ενέργεια μόνο στη στιγμή όπου χρειάζεται και μόνο όταν είναι διαθέσιμη ανανεώσιμη ενέργεια – πρόσθεσε – Μια πτυχή συνδέεται με την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων μας και μια άλλη με την κατανάλωση της σωστής ποσότητας. Έχουμε μια σειρά από σημαντικές εμπειρίες ειδικά στη βόρεια Ευρώπη, σε εκείνες τις χώρες που είναι πολύ προηγμένες σε αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα στην Κοπεγχάγη εφαρμόζουμε λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εδώ και αρκετό καιρό».
Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την IBM είναι αυτό του κβαντικού υπολογιστή, για τον οποίο σημειώνεται σημαντική πρόοδος: «Ο οδικός μας χάρτης για τον κβαντικό υπολογιστή παρουσιάστηκε στο Νταβός και οι τομείς στους οποίους θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην επίλυση πολύ περίπλοκων. Το θέμα των μπαταριών λιθίου είναι κεντρικό, δοκιμάζουμε τα εξαρτήματα που θα μας επιτρέψουν να παράγουμε πιο αποδοτικές και πιο ανθεκτικές μπαταρίες. Το δεύτερο θέμα συνδέεται με το κλίμα – πρόσθεσε ο Lo Presti – Οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι παράγοντες κινδύνου είναι πάντα αυτοί που συνδέονται με το κλίμα, και εδώ ο κβαντικός υπολογιστής σίγουρα βοηθάει στην καλύτερη πρόβλεψη, οδεύουμε προς μια κατάσταση στην οποία θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες, όχι μόνο από καταστροφές, αλλά και από τον άνεμο που μπορεί να ευνοήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
«Η βιωσιμότητα είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την άποψη του οικοσυστήματος, κανείς δεν μπορεί να λύσει μόνος του τα θέματα βιωσιμότητας – σχολίασε ο διευθυντής της IBM – Το πολύ σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της σκέψης από ένα οικοσύστημα, αφενός οι θεσμοί, από τις εταιρείες , με στόχο τον επανασχεδιασμό διαδικασιών και λύσεων και τον προγραμματισμό όσων πραγματικά καθιστούν δυνατή τη μετάβαση προς τους στόχους της βιωσιμότητας».

– Italpress photo –
(ITALPRESS).