Η ικανοποίηση των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων με τις τράπεζες αυξάνεται – Il Tempo


ΜΙΛΑΝΟ (ITALPRESS) – Εκδόθηκε η 11η έκδοση του Observatory on Finance and the Third Sector of Intesa Sanpaolo και AICCON (Ιταλική Ένωση για την Προώθηση της Συνεργασίας και του Μη Κερδοσκοπικού Πολιτισμού). Σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα του 2020, η ικανοποίηση των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων από τη σχέση τους με τα τραπεζικά ιδρύματα συνεχίζει να αυξάνεται το 2021 (+ 7,1%), ιδίως λόγω της παρουσίας αφοσιωμένων και καταρτισμένων για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των Οργανισμοί του Τρίτου Τομέα (36,6%) και ένα μοντέλο υπηρεσιών αφιερωμένο σε αυτές τις εταιρείες (26,2%), υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία για αυτά τα θέματα όχι μόνο μιας συγκεκριμένης προσφοράς προϊόντων, αλλά μάλλον μιας στρατηγικής που αντικατοπτρίζεται στα οργανωτικά μοντέλα της τράπεζας.
Η έρευνα επισημαίνει επίσης πώς οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο την τράπεζα ως σύμβουλο και συνοδό (+ 5%) και όχι ως τον παραδοσιακό ρόλο του μόνο παρόχου πιστώσεων (-4%).
Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των επενδύσεων και την κάλυψη των οικονομικών αναγκών, η ΧΙ έκδοση του Παρατηρητηρίου, σε αντίθεση με το παρελθόν, έθεσε ως στόχο να επικεντρώσει την ανάλυση στα δύο τελευταία χρόνια (2020-2021), ώστε να μπορέσει να να διαβάσει τυχόν σημάδια ασυνέχειας σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και να συλλέξει ιδέες για τις επενδυτικές προτιμήσεις των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων κατά τη διετία της πανδημίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την έρευνα, το 70% των ερωτηθέντων (περίπου 250 κοινωνικοί συνεταιρισμοί και κοινωνικές επιχειρήσεις srl) πραγματοποίησαν επενδύσεις τα τελευταία 2 χρόνια (94% το 2019) και η κύρια πηγή κάλυψης ήταν η αυτοχρηματοδότηση (47,7 %) – χρησιμοποιείται ιδίως από συνεταιρισμούς μικτού τύπου Α + Β (50,7%) και συνεταιρισμούς τύπου Α (49,8%) – ακολουθούμενο από δάνεια που εκταμιεύονται από τραπεζικά ιδρύματα (30,4 %), ένα κανάλι που έχουν κάνει ιδιαίτερη χρήση οι συνεταιρισμοί τύπου Β της τα τελευταία δύο χρόνια.
Συγκεκριμένα, ορισμένα στοιχεία προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση των δύο τελευταίων εκδόσεων του Παρατηρητηρίου: η χρήση τραπεζικών πόρων από συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις αυξάνεται (+ 2%, μετά από πτωτική τάση από το 2018) έναντι μείωσης της αυτοχρηματοδότησης παραγωγική ικανότητα (-3,8%, αφού είχε σημειώσει θετική τάση από το 2018). μεγαλύτερο άνοιγμα στους πόρους των ιδιωτών επενδυτών (+ 1,4%, μειώνεται σταθερά από το 2018), λόγω του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για αυτά τα κεφάλαια από κοινοπραξίες (7,6%) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κοινωνικών επιχειρήσεων (18,7 %).
Η πρόβλεψη για τις μελλοντικές επενδύσεις φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνει ορισμένες από τις τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία δύο χρόνια, συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη προσφυγή σε τραπεζικές πιστώσεις (31,6%· + 4%) -κυρίως από κοινοπραξίες συνεταιρισμών (50%) – και ιδιωτικά κεφάλαια επενδυτές (8,9%· + 0,8%) – προτιμώνται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κοινωνικών επιχειρήσεων (24,1%) – και λιγότερη προσφυγή σε αυτοχρηματοδότηση (45,8%· -4,6%), επιλογή αυτή που δηλώνει ότι προτιμά τους μεικτούς συνεταιρισμούς Α + Β (55,3%).
Σε συνέχεια με τις προτιμήσεις που καταγράφηκαν στην τελευταία έκδοση, οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους κυρίως για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους (30,4%) και τη βελτίωση της πρόσβασης στην τεχνολογία (20,4%), αλλά και για τον επανασχεδιασμό των προσφερόμενων υπηρεσιών (12,4%) ) και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών λειτουργιών (12%), σύμπτωμα της δεκτικότητας και της αντιδραστικής ικανότητας αυτών των οργανισμών ως απάντηση στα αλλαγμένα σενάρια.
Όσον αφορά τη γνώση των εργαλείων χρηματοδότησης κοινωνικού αντίκτυπου, τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν μια αυξανόμενη εξοικείωση από την πλευρά των κοινοπραξιών και των κοινωνικών επιχειρήσεων με το θέμα και γενικότερα μια αύξηση της χρήσης από τους οργανισμούς του δείγματος (+ 8,9%), ανάπτυξη κυρίως από συνεταιρισμούς τύπου Α (+ 25%) και από συνεταιριστικές κοινοπραξίες (+ 10,7%). Το πιο γνωστό και πιο χρησιμοποιούμενο μέσο είναι αυτό των επιδοτούμενων δανείων (68,8%) – παράδειγμα του Ανακυκλούμενου Ταμείου για επιχειρήσεις του MISE, κεφάλαια με επιδοτούμενη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ κ.λπ., ακολουθούμενα από ομόλογα αλληλεγγύης (25%) και εγχειρήματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης καπιταλισμός (18,8%).
Επιπλέον, το 55,2% των οργανισμών έχουν αρχίσει να μετρούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους. Σε αυτό το θέμα, υπάρχει ανάγκη από πλευράς υποστήριξης κατάρτισης (στο πλαίσιο της προσφοράς μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα), μαζί με άλλες πτυχές που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την κατασκευή νέων οργανωτικών μοντέλων, τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και πώς να εφαρμόσετε καμπάνιες crowdfunding.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Παρατηρητήριο εμπλουτίζεται με την Intesa Sanpaolo Outlook of the Social Enterprise, μια ανάλυση που επιμελήθηκε η Ipsos Italia και η AICCON, σε συνεργασία και με την αιγίδα των Confcooperative-Federsolidarity και Legacoopsociali, με στόχο την ανίχνευση του συναισθήματος και της μελλοντικής προοπτικής. για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η έρευνα επιστρέφει ένα αυξανόμενο μερίδιο των κοινωνικών επιχειρήσεων που τους πρώτους μήνες του 2022 αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων (+ 17% το 2021), βελτίωσαν το οικονομικό αποτέλεσμα (+ 16% το 2021) και το περιθώριο κέρδους (+ 9% το 2021 ). Παρόλα αυτά, είναι η αυξανόμενη συχνότητα του κόστους παραγωγής και εργασίας και η σπάνια διαθεσιμότητα ειδικευμένου ή έμπειρου εργατικού δυναμικού που ανησυχούν ένα αυξανόμενο τμήμα κοινωνικών επιχειρήσεων σε σχέση με το εγγύς μέλλον.
Το Outlook προσφέρει επίσης μια ολοένα και πιο σαφή εικόνα των τάσεων που θα χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις του μέλλοντος: οργανισμοί που διευρύνουν όλο και περισσότερο το φάσμα δράσης τους – το 36% δραστηριοποιήθηκαν το 2022 σε νέους τομείς παρέμβασης – και ανοίγουν τα δικά τους σύνορα ευνοώντας τον υβριδισμό διαδικασίες – το 78% συνεργάστηκε με υποκείμενα με νομική μορφή διαφορετική από τη δική τους και το 50% αναζήτησε εξωτερικές αρμοδιότητες συμπληρωματικές με εκείνες που ήταν ήδη παρόντες στο εσωτερικό.
«Τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα περίπλοκα και οι οργανώσεις του Τρίτου Τομέα έπρεπε να επανεξετάσουν τις δραστηριότητές τους για να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ με την πανδημική κρίση», λέει ο Andrea Lecce, Επικεφαλής του Impact Department της Intesa Sanpaolo. , τράπεζα με επικεφαλής τον Carlo Messina -. Η Intesa Sanpaolo, μέσω του Impact Department, είναι σθεναρά δεσμευμένη και δομημένη με ένα δίκτυο και αποκλειστικές λύσεις για να την βοηθήσει και να την υποστηρίξει στα έργα βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους του PNRR. Χάρη στα 600 άτομα μας που είναι εξειδικευμένα και αφοσιωμένα στον κοινωνικό κόσμο, δραστηριοποιούμαστε με καινοτόμο τρόπο στην περιοχή, ευνοώντας την πρόσβαση σε πιστώσεις για οργανισμούς του Τρίτου Τομέα με κοινό στόχο να ωφεληθούν οι κοινότητες και το περιβάλλον.
«Η συνεχιζόμενη μετάβαση ωθεί τον Τρίτο Τομέα προς μια πιο «προσαρμοσμένη» και στρατηγική ζήτηση για τραπεζικές υπηρεσίες και λύσεις. Ένα σήμα που πρέπει να συνδεθεί τόσο με τους εσωτερικούς μετασχηματισμούς του κλάδου (π.χ. τη μεταρρύθμιση, τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς), όσο και με τις ωθήσεις για αλλαγή και επενδύσεις που προέρχονται από το πλαίσιο και από το PNRR – υπογραμμίζει ο Paolo Venturi, διευθυντής της AICCON -. Μια αποφασιστική και καθοριστική φάση που απαιτεί νέες δεξιότητες και ένα μετασχηματιστικό όραμα που καθοδηγείται από μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου.
Ο Enzo Risso, επιστημονικός διευθυντής της Ipsos Italia, «τα τελευταία χρόνια ο συνεργατικός κόσμος δεν είναι μόνο μια διαδοχή αμυντικών γραμμών Maginot, αλλά, σε μια δύσκολη φάση όπως αυτή των δύο τελευταίων ετών, έχει αναδειχθεί και η προβολική ψυχή. ενός τρόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας που στοχεύει στους ανθρώπους και στη δημιουργία αξίας για όλους (μετόχους, εργαζόμενους, εταιρείες και κοινότητες). Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να κρίνονται όλο και περισσότερο από τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση πιο σύνθετους δείκτες, ικανούς να συγκρατούν τους οικονομικούς δείκτες και τους δείκτες επιπτώσεων στην επικράτεια και στην κοινωνία της εργασίας στους συνεταιρισμούς.

– Φωτογραφία γραφείου Τύπου Intesa Sanpaolo –
(ITALPRESS).