Αυτός είναι ο λόγος που το MATLAB είναι τόσο διάσημο!

Εισαγωγή

Ο Cleve Moler, ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, ήταν ο πρώτος που το σχεδίασε. Οι μαθητές του Moler αγωνίστηκαν με τη γραμμική άλγεβρα και τους υπολογισμούς αριθμητικής ανάλυσης. Συνειδητοποιώντας αυτό, ο Moler προσπάθησε να αναπτύξει μια μέθοδο για την εκτέλεση αυτών των υπολογισμών που δεν απαιτούσε τη χρήση του Fortran. Ο Cleve Molar ίδρυσε την MathWorks με τον Steve Bangart και τον Jack small στα τέλη του 1984. Η MathWorks εξέδωσε την πρώτη επίσημη έκδοση του MATLAB το 1984.

Τι είναι το MATLAB;

Το “Matrix Laboratory” είναι η συντομογραφία του “Matrix Laboratory”. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά δημιουργήθηκε ως γλώσσα προγραμματισμού matrix. Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες θα το εκτιμήσουν αυτό. Από την άλλη πλευρά, όποιος ενδιαφέρεται ή απαιτεί αυτό το πρόγραμμα καλείται να το χρησιμοποιήσει. Το MATLAB είναι μια πολύ γνωστή γλώσσα προγραμματισμού τέταρτης γενιάς, παρόμοια με την Java και τη C+. Προηγμένες εφαρμογές όπως η μηχανική μάθηση, η βαθιά μάθηση και η επιστήμη δεδομένων το χρησιμοποιούν τώρα.

Γιατί χρειαζόμαστε το MATLAB;

Το MATLAB είναι ένα κρίσιμο πρόγραμμα για πολλούς σπουδαστές μηχανικών και μηχανικούς να το κατακτήσουν. Βοηθά στον μαθηματικό υπολογισμό, το σχεδιασμό, την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση (δομική και μαθηματική) και παρέχει ευρήματα με ταχύτητα, ακρίβεια και ακρίβεια.

Πού χρησιμοποιείται το MATLAB;

Η MATLAB είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές μηχανικής. Χρησιμοποιείται σημαντικά στην ανάλυση συστημάτων, στους μαθηματικούς υπολογισμούς και στην οπτικοποίηση. Τα παρακάτω πεδία είναι μερικές από τις πιο κοινές εφαρμογές του MATLAB:

  • Υπολογισμοί Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας
  • Μηχανική μάθηση
  • Βαθιά μάθηση
  • Επιστημονικά δεδομένα
  • Προσομοίωση
  • Δημιουργία γραφημάτων για Big Data
  • Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων
  • Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) με API (Application Programming Interface).

Τι μπορεί να γίνει με το MATLAB;

Το MATLAB σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε και να δημιουργείτε διάφορους αλγόριθμους.

Ενδέχεται να εισάγουμε δεδομένα στο MATLAB από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, βάσεων δεδομένων και διαδικτύου. Μπορεί επίσης να τα αναλύσουμε ταυτόχρονα και μπορείτε επίσης να τα οπτικοποιήσετε χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους.

Στο MATLAB, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια εκτενή βιβλιοθήκη μαθηματικών συναρτήσεων. Κατά συνέπεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαθηματικό γινόμενο για να υπολογίσετε τη γραμμική άλγεβρα και τους πίνακες.

Το MATLAB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ή τον υπολογισμό μοντέλων δεδομένων, πρωτοτύπων και προϊόντων. Μπορείτε επίσης να τα βελτιώσετε, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε πιο αποτελεσματικά με άλλες εφαρμογές. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σειρά από διαφορετικές αυτόνομες διεπαφές.

• Το MATLAB είναι χρήσιμο για την επεξεργασία εικόνας και την ανάλυση συστήματος ελέγχου, επειδή εκτελεί έξυπνες λειτουργίες μήτρας.

• Πράξεις που είναι διανυσματικές Αντί για βρόχο for ή while, ο συνδυασμός δύο πινάκων χρειάζεται μόνο μία εντολή.

• Ο πίνακας είναι το θεμελιώδες στοιχείο δεδομένων στο MATLAB Course. Ένας απλός αριθμός θεωρείται ως μήτρας μιας γραμμής, μιας στήλης και παραδείγματα διασταυρούμενων προϊόντων, ορίζοντες, αντίστροφοι πίνακες και κουκκίδες.

• Η γραφική έξοδος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία. Μπορείτε να σχεδιάσετε γρήγορα τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία γραφικών και στη συνέχεια να αλλάξετε μεγέθη, χρώματα, κλίμακες και άλλες ιδιότητες. • Η προσθήκη εργαλειοθηκών στο MATLAB μπορεί να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητές του. Αυτές είναι ομάδες λειτουργιών που παρέχουν πιο εξειδικευμένη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, η σύνδεση Excel επιτρέπει την εγγραφή δεδομένων σε μορφή που δέχεται η εργαλειοθήκη στατιστικών στοιχείων. Αντίθετα, το Excel επιτρέπει πιο ακριβή χειρισμό στατιστικών δεδομένων (ANOVA, Basic Fits, κ.λπ.)

Πώς λειτουργεί το MATLAB;

Ο μεταγλωττιστής του ψευδώνυμου JIT just-in-Time χρησιμοποιείται για να επιταχύνει την εκτέλεση του κώδικα που γράφετε. Βελτιστοποιεί τις κλήσεις βιβλιοθήκης και κατανέμει τις υπολογιστικές ευθύνες γύρω από τους πυρήνες του επεξεργαστή. Σε σύγκριση με την Java, το MATLAB είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη αλγορίθμων. Αυτό, φυσικά, εξαρτάται από τις ενέργειές σας. Βοηθά επίσης στη μεταφόρτωση δεδομένων από διάφορες πηγές και σας επιτρέπει επίσης να οπτικοποιήσετε τα δεδομένα.

Πώς να μάθετε το MATLAB;

Το MATLAB είναι μια γλώσσα υπολογιστή που εστιάζει στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Ως αποτέλεσμα, η γνώση των βασικών αρχών μιας αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού πριν από την έναρξη του MATLAB θα είναι επωφελής. Είναι επίσης ωφέλιμο να γνωρίζετε πώς το MATLAB κωδικοποιεί ακολουθίες και δημιουργεί αλγόριθμους. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να μελετήσετε το MATLAB χωρίς αυτά, αλλά απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό. Ως αποτέλεσμα, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να παραλάβετε το πρόγραμμα. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τις βασικές αρχές των προχωρημένων μαθηματικών. Επειδή οι πράξεις στη βιβλιοθήκη του MATLAB είναι το αποτέλεσμα πολύπλοκων μαθηματικών, υποθέτοντας ότι είμαστε μαθηματικοί. Θα πρέπει να είστε σε θέση να πείτε ποια διαδικασία να χρησιμοποιήσετε για μια δεδομένη εργασία. Μπορείτε επίσης να αναλάβετε αυτό Μάθημα MATLAB για να ξεκινήσετε με το MATLAB.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε το MATLAB;

Το MATLAB είναι μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες εφαρμογές για την αντιμετώπιση μαθηματικών προβλημάτων όπως πίνακες και γραμμικές άλγεβρες. Επιταχύνει και βελτιώνει τον σχεδιασμό αλγορίθμων. Βοηθά επίσης στην υλοποίηση του αλγορίθμου tesi. Χρησιμοποιεί διάφορα είδη αλγορίθμων για την ανάλυση δεδομένων. Σας επιτρέπει να εργάζεστε στις προσαρμογές πιο γρήγορα. Επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία σχεδιασμού στη διεπαφή.

Πλεονεκτήματα του MATLAB

Σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούνται διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Σε σύγκριση με άλλες γλώσσες λογισμικού κωδικοποίησης, το MATLAB έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. Θα σας διευκολύνει μόνο να πετύχετε τους στόχους σας.

Οι 20 κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού από την C έως την Python, κάθε γλώσσα περιλαμβάνει πολλά τυπικά και μοναδικά χαρακτηριστικά.

Κάθε κομμάτι δεδομένων που εισάγετε στο MATLAB ερμηνεύεται ως μήτρα. Όταν εισάγετε έναν αριθμό, για παράδειγμα, ερμηνεύεται ως πίνακας με μια γραμμή και μια στήλη. Έχει έτοιμες συναρτήσεις για λειτουργίες μήτρας όπως πρόσθεση πίνακα, πολλαπλασιασμός και αντίστροφα ενσωματωμένες σε αυτό.

Αυτή η εφαρμογή έχει πολλές εργαλειοθήκες. Η λειτουργικότητα του MATLAB μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα αυτών. Η στατική γραμμή εργαλείων, για παράδειγμα, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε προσαρμοσμένα στατιστικά δεδομένα. Εναλλακτικά, τα δεδομένα μπορούν να μεταφραστούν σε μορφή αναγνώσιμη από το Excel μέσω συνδέσμου Excel.

Οι διανυσματικές πράξεις χρησιμοποιούνται στο MATLAB. Το μέγεθος των κωδικών μειώνεται οριακά με αυτόν τον τρόπο.

Είναι αδύνατο να συζητήσουμε το MATLAB χωρίς να αναφέρουμε το Simulink. Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται ως συνέπεια των διαδικασιών MATLAB. Αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια μετατρέπονται σε εξόδους που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με γραφήματα λόγω του Simulink. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αλληλεπιδράσει με το σύστημα γραφικών του MATLAB. Διευκολύνει τη γραφική παράσταση των δεδομένων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα και το μέγεθος της εικόνας. Και ως αποτέλεσμα του οπτικού αποτελέσματος, μπορεί να επιτευχθεί μια πιο αποτελεσματική και σωστή ερμηνεία.

συμπέρασμα

Από τη βασική αριθμομηχανή που τα ξεκίνησε όλα, το MATLAB έχει προχωρήσει πολύ. Είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα που υποστηρίζει όλα τα μέρη της επιστήμης των υπολογιστών. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπάρχουσες λειτουργίες, ενώ θα προσθέτουμε προσεκτικά νέες. Οι προτεραιότητές μας είναι πάντα η απλότητα, η δύναμη και η ταχύτητα. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το διαφορετικό λογισμικό και πώς να το αναπτύξετε, δείτε αυτό μάθημα μηχανικής λογισμικού από την Great Learning με αφοσιωμένη Υποστήριξη Σταδιοδρομίας και Καθοδήγηση.