Αναδιαμόρφωση των ομάδων της επιχείρησής σας για να συμπεριλάβει την αναγνώριση εργαζομένων

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν συμβεί πολλές αλλαγές σε όλο τον κόσμο, με μεγάλο μέρος των αλλαγών να υποκινούνται από την τεχνολογία, ειδικά στο χώρο εργασίας. Τα περιβάλλοντα στο χώρο εργασίας έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και το 2022, έχουν γίνει ολοένα και πιο αποκλίνοντα από αυτό που ήταν κάποτε.

Ενώ στοιχεία όπως η απομακρυσμένη εργασία και άλλες οντότητες είχαν σίγουρα αντίκτυπο, μια άλλη σημαντική αλλαγή ήταν η εστίαση στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν γίνει πιο σημαντικοί για τις επιχειρήσεις, γι’ αυτό και οι εταιρείες επενδύουν προγράμματα αναγνώρισης εργαζομένων μαζικά. Η αναγνώριση των εργαζομένων έχει γίνει όλο και πιο σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών μοντέλων εταιρειών όλων των μεγεθών, καθώς κατανοούν πόσο επιτακτικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι στην εργασία και ότι μπορούν να απολαμβάνουν ποικίλα οφέλη.

Ενώ σίγουρα υπάρχει πληθώρα πλεονεκτημάτων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τέτοιου είδους προγράμματα, οι επιχειρήσεις θα ευδοκιμήσουν επίσης, καθώς οι ικανοποιημένοι υπάλληλοι είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στις θέσεις τους και να παράγουν πιο παραγωγικά προϊόντα εργασίας.

Η εκμάθηση σχετικά με τα διάφορα στοιχεία των προγραμμάτων αναγνώρισης για το επιχειρηματικό σας μοντέλο είναι υψίστης σημασίας και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη την επιχείρησή σας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία σας.

Κατανόηση του πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμά σας

Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα αναγνώρισης, το πρώτο βήμα είναι να μάθετε ακριβώς πώς θα μπορέσετε να το εφαρμόσετε και να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά.

Υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών στοιχείων, και μπορούν ξεκάθαρα να αναλυθούν στα 5 Ws. Τα 5 W αποτελούνται από Ποιος, Τι, Πότε, Πού και Γιατί, και η κατανόηση του πώς αυτές οι απλές λέξεις θα περιλαμβάνουν ολόκληρο το πρόγραμμά σας είναι ζωτικής σημασίας. Η εκμάθηση των χρήσεων των 5 W θα είναι απαραίτητη για την επιτυχία σας.

Βελτίωση της αναγνώρισής σας με τα 5 Ws

Για να έχετε μια εξαιρετική εμπειρία με το πρόγραμμα αναγνώρισής σας, είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τα 5 Ws.

Το πρώτο W είναι το Who, και είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να αναγνωρίζονται. Ορισμένοι υπάλληλοι θα χρειαστούν περισσότερη αναγνώριση από άλλους, αλλά όλα από αυτούς θα το χρειαστούν κάποια στιγμή.

Το δεύτερο W είναι Τι, και η ύπαρξη τύπων αναγνώρισης στη διάθεσή σας θα είναι χρήσιμη για αυτό το βήμα. Τα διάφορα είδη αναγνώρισης που πρέπει επικεντρωθείτε στην ενθάρρυνσηθετικές επιβεβαιώσεις, ακόμη και μικρά δώρα όταν είναι σχετικό.

Το τρίτο W είναι Πότε, καθώς το να σκεφτόμαστε την τέλεια στιγμή για αναγνώριση είναι το βασικό. Θα θέλετε να το κάνετε κατά τη διάρκεια των ομαδικών συναντήσεων καθώς και αμέσως μετά την ολοκλήρωση ενός επιτεύγματος ή ενός επιτεύγματος.

Το τέταρτο W is Where – αυτό το W εστιάζει στη χρήση αναλυτικών πληροφοριών για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το πρόγραμμά σας.

Τέλος, το πέμπτο W είναι Γιατί; Αυτό εστιάζει στους λόγους για την εφαρμογή του προγράμματός σας, όπως το μειωμένο ποσοστό κύκλου εργασιών, η βελτιωμένη ικανοποίηση των εργαζομένων, η αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων και πολλά άλλα.

Τελικές σκέψεις

Εάν θέλετε να έχετε επιτυχία για την εταιρεία σας, τότε πρέπει να επενδύσετε στην αναγνώριση των εργαζομένων. Η κατανόηση των πολλών χρήσεων του είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησής σας.