Αέριο, ο λογαριασμός μειώθηκε κατά 12,9% τον Οκτώβριο – Il Tempo


ΜΙΛΑΝΟ (ITALPRESS) – Ο λογαριασμός φυσικού αερίου πέφτει για οικογένειες που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό προστασία. Παρά τα ρεκόρ στις αγορές χονδρικής το περασμένο καλοκαίρι, με την εφαρμογή της νέας μεθόδου μηνιαίας ενημέρωσης του Arera κατέστη δυνατό να αναχαιτιστούν οι σημαντικές μειώσεις στο κόστος των πρώτων υλών τις τελευταίες εβδομάδες. Το τυπικό νοικοκυριό, για κατανάλωση που έγινε τον Οκτώβριο, θα λάβει λογαριασμό με μείωση -12,9% σε σχέση με το κόστος του τρίτου τριμήνου του 2022. Για τον μήνα Οκτώβριο, η τιμή της πρώτης ύλης φυσικού αερίου (CMEMm), για πελάτες με προστατευόμενα συμβόλαια, ορίζεται σε 78,05 ευρώ/MWh, ίσο με τον μέσο όρο των τιμών που καταγράφονται καθημερινά για ολόκληρο το μήνα που μόλις έληξε. Όσον αφορά τις τελικές επιπτώσεις, η δαπάνη φυσικού αερίου για το τυπικό νοικοκυριό κατά το κυλιόμενο έτος (μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2021 και 31ης Οκτωβρίου 2022) είναι περίπου 1.702 ευρώ, + 67% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 12 μήνες του προηγούμενου έτους (1 Νοεμβρίου 2020). – 31 Οκτωβρίου 2021). Για όσους έχουν λάβει, τις τελευταίες εβδομάδες, λογαριασμό με την αξία λόγω του στοιχείου CMEMm, ο επανυπολογισμός θα γίνει στον πρώτο χρήσιμο λογαριασμό με την πραγματική (χαμηλότερη) αξία που δημοσιεύεται σήμερα. Την ίδια αξία CMEMm πρέπει να χρησιμοποιούν οι πωλητές για να τιμολογούν, ως προκαταβολή, τις καταναλώσεις του μήνα Νοεμβρίου στους ενδομηνιαίους λογαριασμούς.
«Ας μην αφήσουμε την επιφυλακή μας – λέει ο Stefano Besseghini, πρόεδρος της Arera – Οι αξίες παραμένουν πολύ υψηλές σε σύγκριση με το παρελθόν και, αν είναι αλήθεια ότι είχαν μέτριο αντίκτυπο για τις οικογένειες την καλοκαιρινή περίοδο, θα καθορίσουν περισσότερα απαιτητικοί λογαριασμοί με την αύξηση της κατανάλωσης της χειμερινής περιόδου, με τιμές που αναμένεται να αυξηθούν λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης τους κρύους μήνες. Παραμένει λοιπόν η πρόσκληση να δοθεί προσοχή στην εξοικονόμηση και την ενεργειακή απόδοση».
(ITALPRESS).
-φωτογραφικό Agencyfotogramma.it-